Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan
Velkommen til Tribunalforeningen! Læs mere om projektet til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan.


Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig? Tribunalets åbne brev til Folketingets medlemmer, som har savnet modet til at undersøge.
Materiale om Danmarks krige Tribunalforeningen fremlægger indsamlet materiale om Danmarks krige. Se de første anslag!
Presseklip om Udredningen Folketingets begrænsede historiske udredning fik skabt god debat om Danmarks krige.
Tribunalforeningens folder - februar 2019 Tribunalforeningen: Vi undersøger Danmarks krige, når folketinget ikke vil!
Tribunalforeningens generalforsamling 2019 Referat - det blev besluttet at opløse foreningen senest i 4. kvartal 2019.
Foreningens papirer Vedtægter, projektbeskrivelser, referater og regnskaber.

Email Facebook