Afghanistan


Læs mere om Afghanistan i Dokumentsamlingen!

Den 7. oktober 2001 indledte USA sin krig mod Afghanistan, som et led i ‘krigen mod terror’, der blev igangsat efter angrebet på World Trade Center  11. september 2001.
NATO’s artikel 5 blev for første gang aktiveret, og fra 2002 indgik britiske og amerikanske landtropper også i kampene. Senere deltog også andre NATO-tropper, blandt andet danske, i krigen.

Det danske Folketing vedtog den 14. december 2001 med stort flertal beslutningsforslag B 37: Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan.  Imod stemte kun SF, Enhedslisten, Lissa Mathiasen og Thomas Adelskov .

FNs Sikkerhedsråd accepterede den 20. december 2001 med resolution nummer 1386 krigen i Afghanistan.

Tribunalets undersøgelser

Det indgik ikke i Irak- og Afghanistankommissionens opgaver at undersøge grundlaget for Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan.

Selvom der kan rejses spørgsmål om grundlaget for Afghanistan-krigen i sammenhæng med terrorangrebet 11.9.2001 i USA, har vi valgt ikke at inddrage dette i kommissoriet for Tribunalet.

Der blev i Afghanistan taget og udleveret fanger

Der var i pressen beskrivelser af tortur og fangemishandling. Der var i Folketinget forespørgsler til ministeren, som angiveligt ikke kendte til, at amerikanerne ikke behandlede fanger i henhold til konventionerne om krigsfanger, men havde indført et nyt begreb, ’illegale kombatanter’ for tilfangetagne i Afghanistan.

Behandlingen af og udlevering af fangerne var en del af Irak- og Afghanistankommissionens undersøgelse.

Dette spørgsmål indgår derfor også i kommissoriet for Tribunalet.

Søg