Andre landes undersøgelser


Læs mere om undersøgelserne i Dokumentsamlingen!

Holland

I januar 2010 offentliggjorde den hollandske undersøgelsesgruppe be­stå­ende af et 7 personers panel deres konklusioner angående Irak krigen.

Deres kendelse var klar og entydig. Krigen havde været et brud på international lov – Irak krigen havde været en ulovlig krig.

Undersøgelsen blev gennemført un­der ledelse af den tidligere højesteretsdommer Willibrord Davids.

Panelet konkluderede, at krigen havde været i modstrid med både internationale regler og med Hollands lovgivning. Panelet nåede frem frem til den konklusion, at FN’s resolution 1441 ikke gav nogen autorisation til angrebet på Irak. Her taler vi om den samme resolution som den daværende danske regering under Anders Fogh Rasmussen på tilsvarende vis anvendte.

Det blev også afsløret under panelets undersøgelser, at et memo fra det hollandske udenrigsministeriums jurister havde noteret, at krigen rent faktisk ville være uden FN mandat og dermed ulovlig efter international lov.

Hollands tilslutning til Irak krigen er tæt forbundet med Storbritannien under Tony Blairs ledelse.

Under undersøgelsen kom det frem at den hollandske premierminister Jan Peter Balkenende havde modtaget en personlig henvendelse fra Tony Blair uden om de officielle kanaler. Et brev der indeholdt den anvisning, at det efter læsning skulle returneres til af­senderen og dermed være ikke-eksisterende i hollandske arkiver.

Storbritannien nægtede at udlevere brevet til undersøgelseskommissionen. Men sagen forventes at blive en del af den britiske undersøgelse.

Spørgsmålet om de angivelige masseødelæggelsesvåben var også en del af den hollandske regerings argumentation, og det fremgår at den hollandske regering havde fulgt efterretningerne direkte fra USA og Storbritannien, og ganske ukritisk.

Ønsket om en blind tilslutning til Bush og Blairs krig styrede forløbet, og beslutningsgrundlaget blev fastlagt på overfladisk vis på et kun 45 minutters langt regeringsmøde.

Et af kritikpunkterne lød på manglende information til parlamentet, hvad der i hollandsk lov betragtes som meget alvorligt.

Storbritannien – Chilcot undersøgelsen (Chilcot Inquiry)

Storbritannien har gennemført en kritisk undersøgelse af landets deltagelse i Irak krigen. Den såkaldte Chilcot-rapport var bestilt af det britiske parlament og blev fremlagt i juli måned i år.

Se rapporten her

Undersøgelsesleder John Chilcot fremhævede ved fremlæggelsen af rapporten, at premierminister Tony Blair tog beslutning om at invadere Irak på basis af fejlagtige efterretninger og altså på et utilfredsstillende grundlag. Det blev desuden konkluderet, at Storbritannien gik i krig, før man havde afsøgt, om der var fredelige løsninger på konflikten. Militær handling var ikke den sidste udvej.

Rapporten stiller helt grundlæggende spørgsmålstegn ved, om krigen var lovlig.
Da Danmark samarbejdede både politisk og militært med Storbritannien på det pågældende tidspunkt indeholder rapporten også vigtig information om grundlaget for den danske deltagelse i Irakkrigen.

Norge – krigen i Afghanistan

Norge fremlagde i 2016 rapporten

En god alliert – Norge i Afghanistan 2001-2014

Den norske indsats i Afghanistan havde angiveligt tre hovedformål: At sikre en god alliance med USA og Nato i kampen mod international terror, at forhindre, at Afghanistan blev arnested for terrorister, samt at bidrage til at skabe stabilitet og demokrati i landet.
Rapporten konkluderer, at det udelukkende er Norges alliance med USA, der kan betegnes som en succes.

Søg