Demonstration 19. februar: For fred, demokrati og humanisme – Imod krig, løgn og tortur

Anti-Tortur Støttefonden og Støtteforeningen for Irakiske Torturofre indkalder til demonstration i protest mod dette grove misbrug af vort folkelige mandat i regeringsførelsen. Forsvarsministeriet har anvendt ansvarsforflygtigelse med brug af løgn og mørklægning for at skjule bl.a. medvirken til tortur under vor involvering i Irak-krigen.

 torturofre

DEMONSTRATION

CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS

SØNDAG 19.FEBRUAR FRA KL.14


Program:

  • Palle Mikkelborg og Helen Davies: musikalsk indslag mod tortur – en morgenbøn
  • Afsløring af et stort og unikt værk mod mørklægning
  • Talere ved professor, dr. med Bent Sørensen, formand for Anti-Tortur Støttefonden,

Christen Sørensen, formand for Støtteforeningen for Irakiske Torturofre, og Christian Harlang, sagsøgernes advokat

Se mere på facebook og del gerne

Kom og vær med: For fred, demokrati og humanisme; Imod krig, løgn og tortur.

Følg vores demonstration op med: indlæg i dagspressen og på de sociale midler, kontakt din folkevalgte repræsentant, tilskynd dine venner og bekendte til at deltage i demonstrationen osv. Vær med til at stoppe mørke kræfter.

På  facebook-siden Irak tortursager er der også en redegørelse benævnt ”Forhistorien”. I Forhistorien redegøres for de juridiske og økonomiske stopklodser, som Forsvarsministeriet med Kammeradvokatens bistand har forsøgt at opstille for at skjule Danmarks evt. medansvar for tortur. Fejheden og ynkeligheden i tilknytning hertil sættes yderligere i relief af, at Danmarks tidligere var foregangslandet i kampen for at stoppe tortur. Det er desværre ikke længere tilfældet. Det er nedslående.

På siden er der en oversigt over dokumenterne, herunder de retsmedicinske rapporter om torturofrene i den verserende erstatningssag.

Vi har brug for bannerførere ved demonstrationen på Christiansborg Slotsplads.

Hvis du vil give en hånd med så giv tilsagn herom på Støtteforeningens e-mail: stfit@stfit.dk

Anti-Tortur Støttefonden og Støtteforeningen for Irakiske Torturofre

Søg