Dokumenter fra Tribunalet

http://iraktribunal.dk/dox/PDF/...
Brug helst søgemaskinen til at "bladre" med - for teksterne har ofte ret uforståelige titler. Og søgningen foregår ikke kun i PDF-samlingen her, men også i andre relevante samlinger: Grundlovskomiteen.dk - IraqInquiry.org.uk - Krigsudredning.ku.dk - samt fra den nu lukkede(?) IrakTortursager.dk
Søg fx efter Fogh eller Irak:
- eller prøv selv at bladre i arkivet!