Folketinget

Denne side vises en oversigt over beslutninger i Folketinget angående dansk krigsdeltagelse

 

Irak 2003

Udenrigsminister Per Stig Møller fremsatte den 18. marts 2003 beslutningsforslag B 118 gående ud på, at Folketinget skulle beslutte at danske styrker skulle indgå i en multinational styrke i Irak. Beslutningsforslag B 118 med titlen “Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak havde følgende indhold:

“Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.”

Forslaget blev vedtaget ved simpelt flertal med følgende stemmefordeling (se wikipedia)

 

Afghanistan 2001

Forslag til Folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan

Søg