Generalforsamling d. 26. januar 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tribunalforeningen
Lørdag d. 26. januar 2019 kl. 13.00 – 16.00
Salonen, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

(Tag buslinje 12 eller 250S)

PROGRAM:
13.00: Ordinær generalforsamling
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, herunder fremlæggelse af formidlingsprojekt.
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag.
1. behandling af forslag fra bestyrelsen om opløsning af Tribunalforeningen og forslag om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling til endelig opløsning af foreningen (sidst i juni eller først i august).
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10. Eventuelt
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Se som PDF: Generalforsamling-26012019

Søg