Irak


Læs mere om Irak i Dokumentsamlingen!

Den 20. marts 2003 angreb amerikanske tropper Irak, og lige siden krigens start har dens grundlag været anfægtet som en ulovlig krig i strid med folkeretten.

USA forsøgte at få angrebet på Irak godkendt i FN’s sikkerhedsråd, men det mislykkes trods et omfattende diplomatisk pres på sikkerhedsrådets medlemmer.  Angrebet på Irak var derfor ikke en FN-mission; men et angreb fra en ’koalition af villige’.

Det danske folketing vedtog den 21. marts 2003 med opbakning et snævert flertal Beslutningsforslag B 118 med titlen “Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak”

I Danmark fremlagde regeringen et notat fra Peter Taksøe-Jensen, som konkluderede, at angrebet på Irak var lovligt.

FN’s generalsekretær Koffi Annan har sagt, at krigen var ulovlig

Udenrigsminister Per Stig Møller sagde 21 marts 2003 i Folketinget: “Man må gå ind militært for at få fjernet Saddam Hussein med hans masseødelæggelsesvåben.”

Det indgik i Irak- og Afghanistankommissionens opgaver at undersøge grundlaget for Danmarks deltagelse i krigen i Irak.

Derfor er dette medtaget i kommissoriet for Tribunalet.

 

Der blev i Irak taget og udleveret fanger

Der var i pressen beskrivelser af tortur og fangemishandling bl.a. andet i Abu Graib fængslet.

Der har i Folketinget været forespørgsler til ministeren.

Da der kom oplysninger og filmoptagelser af tilfangetagelse af civile Irakere, var den synlige reaktion fra forsvaret, at der blev startet sag imod whistlebloweren Anders Kærgaard.

Behandlingen af og udlevering af fangerne var en del af Irak- og Afghanistankommissionens undersøgelse.

Dette spørgsmål indgår også i kommissoriet for Tribunalet.

Søg