Jørgen Witte taler ved demonstrationen ved Folketingets åbning 4. oktober

Jørgen Witte, medlem af bestyrelsen for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan holdt tale ved demonstrationen foran Christiansborg d. 4. oktober 2016.


witte1-copy


Ansvaret for Irakkrigen er ikke glemt. En krig der har haft uhyre omkostninger, for irakere og for danskere. Regeringen har lukket undersøgelsen og anbragt den i en syltekrukke, men denne sag dør ikke!

Tidligere statsminister Fogh Rasmussen sagde forrige søndag, at det er helt pjattet at bruge tid på at grave i sådan noget gammelt noget, som at undersøge dansk krigsførelse i Irak i 2003!

Hvor forargeligt, at han bagatelliserer sine handlinger. Han der bærer hovedansvaret for at Danmark er blevet et militaristisk land, – i angrebskrig i Irak i strid med grundloven og uden FN-mandat, -.

For os danskere har krigene haft uhyre omkostninger.

Danske soldater er døde, — liv er spildt i ulovlige krige.

Soldaters selvmord og traumer, der kun lappes med veteranpolitik.

Milliarder af skattekroner har det kostet samfundet.

Vore demokratiske grundrettigheder – grundloven, ytringsfriheden, bevægelsesfriheden, – er ofret på krigsalteret.

Fogh kalder det pjattet, fordi han vil skjule den virkelige sandhed for folket om sine krigsaktiviteter. Men i et demokrati er folket udgangspunktet for magten. Og vi har krav på at kende den fulde sandhed.

Vi ved alt for lidt om, hvordan Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, med et lille flertal førte os i krig.

Pressen har afsløret, at han et helt år tidligere i al hemmelighed havde lovet præsident Bush opbakning til en krig.

Da grundlaget for krigen blev afsløret som falske påstande om masseødelæggelsesvåben i Irak, fandt man på nye begrundelser.

Ministerierne måtte producere folkeretlige begrundelser for angrebskrigen, der var i strid med Grundloven og uden mandat fra FNs sikkerhedsråd.

Selv i USA har der været en stor officiel undersøgelse af grundlaget for krigen. Også i Holland. I Storbritannien endda to store undersøgelser.

MEN ikke i Danmark ! Her må folket ikke få at vide, hvad der skete bag kulisserne og hvordan Danmark blev ført ind i krig.

I årevis og med alle midler har Venstre statsministrene Fogh og Løkke Rasmussen med magten over statsapparatet blokeret for undersøgelser.

Som statsminister pakkede Fogh sig ind i en dyne af tavshed.

Da en gruppe borgere anlagde sag mod ham ved domstolene for brud på grundloven, – nægtede han at møde op. Med den arrogante holdning, at politikernes overholdelse af den danske Grundlov ikke kommer almindelige danskere ved! Danskere kunne kun anlægge sag, hvis de var personligt berørt.

Selv Østre Landsret og Højesteret sagde, at almindelige danskere ikke var berørt. Ikke engang en sagsøger, hvis søn blev dræbt i statsministerens krig, ville man anse som berørt!

I dag er det klart, at alle danskere er berørt, for terrortruslen fra Mellemøsten hænger over hovedet på os.

Vi fik desværre ingen resultater, da S- regeringen nedsatte en Irak- og Afghanistan kommission. På mystisk vis blokeredes den af indre splid. Tre år gik uden afhøringer og kommissionens indsamlede dokumenter blev pakket væk, – bort fra offentligheden!

Venstre var så enormt bange for at sandhederne om krigen skulle komme ud, at Løkke Rasmussen i 2015 i selveste sit regeringsgrundlag fastslog, at forgængerens kommission skulle nedlægges, – for sagen var belyst!

Nej, overhovedet ikke belyst ! Da der opstod et alternativt flertal, så ’fiksede’ Venstre situationenen ved selv at foreslå en historikerkommission, -en syltekrukke.

Uden juridisk kompetence til at bedømme lovligheden af krigene.

Men med et par historikere håndplukket af regeringen selv.

For en sikkerheds skyld dog uden adgang til de hemmelige dokumenter i Statsministeriet og administrationen!

Hvilken tillid kan danskerne have til en undersøgelse, hvor en magteliten efter så mange års benspænd endelig undersøger sig selv og så overfladisk? Absolut ingen!

Denne sag dør ikke!

Hvis Folketinget ikke kan eller vil undersøge angrebskrigene grundigt, må folket selv gøre det.

Vi må oprette et regulært krigstribunal, der undersøger ansvaret for krigene i Irak og Afghanistan i forhold til international og dansk lov.

Vi vil til bunds i, hvem var de ansvarlige,- hvem stod bag i Danmark og i Irak/Afghanistan, – ministre, embedsmænd, militære.

Sandheden skal frem NU!

Søg