Medlemmer

Tribunalet arbejder. Tribunalets medlemmer er:

Bjørn Elmquist
Bente Rich
Christen Sørensen
Ole Hartling
Preben Søegaard Hansen

Læs mere her Irak – Afghanistan – Tribunalet arbejder

  1. Tribunalets panel. Er sammensat af ulige antal sagkyndige eksperter fra forskellige samfundsområder, ledet at en jurist, der tegner tribunalet udadtil. Panelets opgave er at foretage (af)høringer og udarbejde tribunalets afsluttende konklusioner. Panelet udfører opgaver pro bono, dvs. uden honorar.
  2. Tribunalets researchere og sagsbehandlere, der på opdrag af panelet (og i forlængelse af tribunalets kommissorium) fremskaffer relevante vidner og materiale. Der kan være tale om journalister og specialestuderende, der arbejdet på honorar basis.
  3. Tribunalets vidner, der præsenterer materiale og/eller giver – også fortrolige – vidnesbyrd til panelet.
  4. Tribunalets sekretariat, med overblik over processen og med reference til tribunalpanelets formand og kontakt til tribunalforeningens formand
Søg