Plan for arbejdet

Sidste nyt:

På medlemsmødet d. 21. maj 2017 besluttede forsamlingen at arbejde frem mod en høring, der skal opsamle kendt og ny viden omkring foreningens arbejdsfelt – Danmarks krige i Irak og Afghanistan.

Der blev på mødet vedtaget en projektbeskrivelse, der kan læses her i pdf

Nedenfor ses handlingsplan og overordnet projektbeskrivelse vedtaget på den stiftende generalforsamling.

I øjeblikket arbejdes der med det økonomiske grundlag og andre sider af forberedelsen af tribunalet. Bl.a. dets sammensætning.

Planen for arbejdet, der blev vedtaget på Tribunalforeningens stiftende generalforsamling ses her:

HANDLINGSPLAN 2016 -2018

JANUAR – JUNI 2016:

TRIBUNALFORENINGENS KONSOLIDERINGS FASE
Bestyrelsen arver fra generalforsamlingen en initiativkreds, foreningsvedtægter, projektbeskrivelse og en kontaktliste.
Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden og nedsætter aktive arbejdsgrupper, der: Ansøger via mindre fonde, crowd-funding o.a. om hurtige midler til foreningens virke Gennemfører forundersøgelser vedr. tribunalets mulige vidner, materiale o.a. Gennemfører forundersøgelser vedr. tribunalets økonomi o.a. Arbejder på at aktivere økonomisk støttekreds og at medlemskredsen udvides Færdiggør tribunalprojektets grundfortælling, projektbeskrivelse og handlingsplan Etablerer projektets hjemmeside, nyhedsbreve og præsentationsmateriale Arbejder løbende med at udbrede kendskabet til tribunalprojektet i offentligheden

AUGUST – DECEMBER 2016:

TRIBUNALFORENINGENS KONTAKT OG AFTALE FASE Foreningen intensiverer fundraising og ansøgningsarbejdet Der føres realforhandlinger med tribunalets paneldeltagere, researchere og vidner. Der føres realforhandlinger om tribunalets mediearbejde Afhængig af økonomien indgås aftaler og ansættelser i tribunalets forskellige funktioner Afhængig af økonomien etableres et tribunalsekretariat

JANUAR – JUNI 2017:

TRIBUNALFORENINGEN ARBEJDER & TRIBUNALET PÅBEGYNDER UNDERSØGELSERNE
Tribunalforeningen arbejder på højtryk og afholder generalforsamling, hvor der vælges ny bestyrelse, præsenteres en bred medlems- og støttekreds og hvor tribunalets arbejde 2017 lanceres:
TRIBUNALET ARBEJDER / MEDIEARBEJDE OM TRIBUNALET
FORÅR: TRIBUNALETS FØRSTE HØRING PÅ CHRISTIANSBORG

AUGUST – DECEMBER 2017:

TRIBUNALFORENINGEN ARBEJDER & TRIBUNALET ARBEJDER OG KONKLUDERER
TRIBUNALET ARBEJDER / MEDIEARBEJDE OM TRIBUNALET
EFTERÅR: TRIBUNALETS ANDEN HØRING PÅ CHRISTIANSBORG

TRIBUNALETS MEDIEARBEJDE

JANUAR – JUNI 2018:

TRIBUNALETS KONKLUSIONER LANCERES

Januar: Tribunalforeningen afholder generalforsamling, lancerer udgivelsen af Tribunalets konklusioner og nedlægger dette. Spørgsmål om Tribunalforeningens videre skæbne afklares.

Se også projektbeskrivelse

Søg