Plan for arbejdet

Sidste nyt

Tribunalet er nedsat og arbejder efter den opdaterede projektbeskrivelse med følgende formål:

“Tribunalforeningen stillede i forlængelse af dens nedlæggelse en række overordnede spørgsmål, baseret på den officielle Irak- og Afghanistankommissions kommissorium, der er opsummeret her:

– Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold til international og national lovgivning?
– Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens love i Irak og Afghanistan?
– Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser for danske ministre, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre?”

 

Søg