Presse

Pressemeddelelser fra Tribunalforeningen


 • Pressemeddelelse den 18. januar 2019
  :
  Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig? Modet svigter for de politikere, der aktivt burde sørge for, at Danmarks aktivistiske udenrigspolitik undersøges fyldestgørende. Af advokat Bjørn Elmquist, overlæge Ole Hartling, speciallæge Bente Rich, jurist Preben Søegaard Hansen og professor Christen Sørensen.

 • Pressemeddelelse den 18. januar 2019
  :
  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tribunalforeningen lørdag d. 26. januar 2019 kl. 13.00 – 16.00 i Salonen, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S.

 • Pressemeddelelse den 18. januar 2019
  :
  Tribunalforeningen fremlægger indsamlet materiale om Danmarks krige. Se de første anslag til Dokumentsamlingen her.

 • Pressemeddelelse den 7. november 2018
  :
  Tribunalets høring er aflyst – arbejdet fortsætter. Tribunalforeningen har sammen med sit nedsatte Tribunal ihærdigt arbejdet for at afholde en høring om Danmarks krige den 10. og 11. november. Der var bestilt lokale, der var skaffet økonomi, der var indsamlet dokumentation og fundet vidner…

 • Pressemeddelelse den 19. februar 2018
  :
  Et tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan er nu nedsat – uden om Folketinget. Tribunalets medlemmer er advokat Bjørn Elmquist, overlæge Ole Hartling, speciallæge Bente Rich, jurist Preben Søegaard Hansen og professor Christen Sørensen.

 • Pressemeddelelse 7. juli 2016
  :
  I England kunne befolkningen få sandheden frem. Men i Danmark har Venstre blokeret for en enhver uhildet undersøgelse. Tribunalforeningen opfordrer alle danskere til at støtte kravet om en uvildig kommissionsundersøgelse.

 • Pressemeddelelse den 26. maj 2016
  :
  Tiden trækkes ud med en historisk undersøgelse, hvor de politiske og juridiske aspekter ikke indgår. Men Danmark har fortsat et tvingende behov for en tilbundsgående, uvildig og saglig undersøgelse af den aktivistiske udenrigspolitik.

 • Pressemeddelelse den 7. januar 2016
  :
  Stiftelse af Tribunalforeningen. Danske krige bliver alligevel undersøgt – uden om Folketinget. En kreds af borgere vil nu genoptage og færdiggøre de undersøgelser, som Irak- og Afghanistankommissionen, som Venstre-regeringen nedlagde, skulle have foretaget.
Søg