Støt Tribunalforeningen, køb en folkeaktie

Hvis du støtter Tribunalforeningen med minimum 300 kroner, modtager du et tryk af Tribunalforeningens folkeaktie, signeret af kunstneren, Thomas Kruse. 

Tribunalforeningen har brug for din støtte, også økonomisk. Hvis det skal lykkes at gennemføre en undersøgelse, er der brug for mange penge til drift af tribunalet.

Tribunalet vil arbejde med undersøgelser, vidneudsagn mm. og efterfølgende drage sine konklusioner af disse. Det tilrettelægger selv suverænt sine undersøgelser, mens det er foreningens opgave at sikre, at det kan ske – ikke mindst økonomisk. Det er også foreningens opgave at oplyse om tribunalet og bidrage med resultater herfra til debatten om dansk krigsdeltagelse.

Billedkunstneren Thomas Kruse har lavet den flotte folkeaktie, som bidragsydere får som tak for deres støtte

Du kan bidrage ved at overføre penge til Tribunalforeningen konto:  Reg.nr. 5381 konto nr. 254397 eller på Mobilepay: Tlf. 30134489

Kontakt foreningen på info@iraktribunal.dk, så vi er sikre på, hvem folkeaktien skal sendes til.

Søg