Formål

Tribunalforeningen er stiftet med formålet at skabe et folkeligt tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, og sikre dettes gennemførelse økonomisk og praktisk samt oplyse om tribunalets arbejde.

Tribunalet vil arbejde selvstændigt og drage sine konklusioner uafhængigt af Tribunalforeningen.

Se projektbeskrivelse

Tribunalets opgave er at undersøge følgende:

  1. Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig i forhold til international og national lovgivning?
    Tribunalet skal undersøge hvilke oplysninger der lå til grund for regeringens beslutning om at deltage i krigen. Gav regeringen folketinget de rigtige oplysninger om dette og var beslutningen i overensstemmelse FN konventioner og Grundloven. Hvis den forudgående analyse og grundlag viser sig mangelfuldt og FN´s konventioner og Den danske Grundlov ikke er overholdt og regeringen gav urigtige oplysninger om dette til folketinget, så var dansk krigsdeltagelse i Irak krigen en ulovlig angrebskrig.
  2. Har den danske regering overtrådt krigens love i Irak og Afghanistan?
    Tribunalet skal undersøge om danske soldater alene, eller sammen med andre landes soldater, har overtrådt folkeretslige forpligtelser, krigens love, i krigene i Irak og Afghanistan, eller overværet at andre udførte ”umenneskelige handlinger” undervejs. Og om regeringen var vidende om dette og gav urigtige oplysninger til folketing og befolkning.
  3. Er der ministre, embedsfolk, officerer, soldater eller andre, der kan stilles tilansvar?
    Tribunalets undersøgelser kan frembringe belastende materiale, der peger på overtrædelse af national og international retsorden. Dette kan efterfølgende afprøves ved nationale og internationale domstole.
Søg