Tribunalets høring er aflyst – arbejdet fortsætter

Tribunalforeningen har sammen med sit nedsatte Tribunal ihærdigt arbejdet for at afholde en høring om Danmarks krige den 10. og 11. november. Der var bestilt lokale, der var skaffet økonomi, der var indsamlet dokumentation og fundet vidner.

Desværre må vi konstatere, at den planlagte høring ikke kan gennemføres. Tribunalet har nemlig set sig nødsaget til at aflyse høringen, og indstiller så deres arbejde som tribunal. Begrundelsen er, at det ikke lykkedes at få samlet nok vidner med fornøden indsigt og erfaring, og at der ikke har kunnet sikres medvirken fra nok eksperter med tilstrækkelig faglig kompetence.

Det er med beklagelse, at Tribunalforeningens bestyrelse har modtaget denne meddelelsen. Vi værdsætter den store arbejdsindsats som Tribunalet har ydet, og Tribunalforeningens bestyrelse vil gøre sit yderste for at Tribunalets arbejde med at fremskaffe vidner og dokumentationsmateriale om Danmarks krige i Afghanistan og Irak bliver videreført og fremlagt for offentligheden under andre former.

Det videre arbejde vil blive taget op på Tribunalforeningens generalforsamling lørdag d. 26.1.2019.

Søg