Tribunalforeningen fremlægger indsamlet materiale om Danmarks krige


Se de første anslag til Dokumentsamlingen her!

PRESSEMEDDELELSE den 18. januar 2019

Irak- og Afghanistankommissionen blev nedlagt. Snart kommer rapporten fra den indskrænkede historiske udredning, der som pålagt ikke må give svar på det vigtigste – nemlig de juridiske og folkeretlige spørgsmål, og en kvalificeret vurdering af krigsindsatsen.

En række borgere søgte derfor under navnet Tribunalforeningen at gennemføre en folkelig undersøgelse med fokus netop på folkeret, statsret og krigens love. Som forberedelse til en offentlig høring har vi samlet et stort dokumentationsmateriale, og haft kontakt til mange mennesker med personlige erfaringer og viden om krigene.

Som det blandt andet fremgår af vedhæftede kronik fra vort oprettede Tribunal, har politikere og embedsmænd ikke ønsket at medvirke til at erfaringerne fra og ansvaret for Danmarks krige kan blive undersøgt. Vi synes, det er et politisk og demokratisk problem, at erfaringerne fra krigene ikke samles og fremlægges, så befolkningen og politikerne kan lære af dem – og bruge den viden ved stillingtagen til dansk indsats i fremtidige konflikter.

Som et bidrag til forståelse af beslutninger og konsekvenser af krigene vil Tribunalforeningen gøre al den dokumentation, vi har kunnet fremskaffe, tilgængelig for interesserede både på internettet og som foredrag, debatmøder med videre. I forbindelse med Tribunalforeningens generalforsamling den 26. januar begynder vi denne proces ved at lægge første omgang af disse glemte dokumenter frem på vores hjemmeside “IrakTribunal.dk”.

Med venlig hilsen
Helge Ratzer, formand for Tribunalforeningen

Se teksten som PDF: TribunalPM-18012019

Søg