Tribunalforeningen holder generalforsamling lørdag d. 28. januar – nye medlemmer også velkomne

tribunal-folkeaktie

Et år er gået siden vi stiftede Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige. Meget arbejde er lavet – og mange nye udfordringer ligger forude. Vi inviterer alle der ønsker at bakke op om initiativet til at møde op. Det vil være muligt at melde sig ind ved indgangen.

På den stiftende generalforsamling vedtog vi en handlingsplan, som bestyrelse og øvrige medlemmer efter bedste evne har fulgt.

Mød op og hør hvordan arbejdet er forløbet frem mod skabelsen af et tribunal, om indsamlingen af de nødvendige midler og vær med til at tage beslutningerne om det kommende arbejde.

Indkaldelse og dagsorden er tidligere udsendt til foreningens medlemmer

Del gerne som facebook begivenhed

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

28. januar 2017 13.00 – 16.00

Trampolinhuset, Thoravej 7, København

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning:
Bl.a. om arbejdet med at sammensætte tribunalet og foreningens aktiviteter

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand

8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

10. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Trampolinhuset

 

Søg