Tribunalforeningen modtager Inge Genefke-prisen – overrækkelse torsdag d. 5. juli

inge-genefkeInge Genefke-prisen for 2018 uddeles til Tribunalforeningen og arbejdet for et tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan. Overrækkelsen vil ske torsdag 5. juli 2018 kl. 14 i Internationalt Presse Center (IPC), Skindergade 7, København.

Læge, dr.med. Inge Genefke, der dagen efter fylder 80 år, vil motivere og overrække prisen til Tribunalforeningen.På et kort pressemøde derpå vil advokat Bjørn Elmquist fortælle om baggrund, grundlag og planen for tribunalet og høringen i København 10.-11. november samt besvare spørgsmål.

Baggrunden for stiftelsen af Tribunalforeningen i januar 2016 var
regeringens lukning af Irak-Afghanistan Kommissionen i 2015, der satte en stopper for udredningen. Foreningens formål er at etablere et uafhængigt tribunal der nu er nedsat og vil undersøge følgende:•       Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i
forhold til international og national lovgivning?
•       Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens
love i Irak og Afghanistan?
•       Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser for danske
ministre, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre?

Tribunalet består af sagkyndige eksperter fra forskellige
samfundsområder: Bente Rich (speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri),
Bjørn Elmquist (advokat og journalist samt tidligere MF), Christen
Sørensen (professor i nationaløkonomi og tidligere overvismand), Ole
Hartling (overlæge, dr.med. og tidligere formand for Etisk Råd) og
Preben Søegaard Hansen (jurist med fokus på humanitær folkeret og
menneskeret).

Tribunalet vil arbejde med undersøgelser, vidneudsagn og en høring i
København 10.-11. november 2018. Tribunalets medlemmer arbejder
frivilligt og ulønnet, og tribunalet fungerer uafhængigt af
Tribunalforeningen, som stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Inge Genefke-prisen uddeles hvert andet år af Anti-Tortur Støttefonden
(ATSF) til et initiativ eller en person, som har gjort en fremragende
indsats for bekæmpelse af tortur i verden. Prisen er opkaldt efter Inge
Genefke som i 1982 stiftede verdens første center til behandling og
rehabilitering af torturofre RCT (Rehabiliterings- og Forskningscentret
for Torturofre) og siden i 1985 IRCT, det Internationale
Rehabiliteringsråd for Torturofre.

Tidligere modtagere af prisen er: Veli Lök, Tyrkiet (2004), Monica
Feria, Peru (2006), Frances Lovemore, Zimbabwe (2008), June Lopez,
Filippinerne (2010), José Quiroga og Jim Jaranson, USA (begge i 2012),
Lilla Hardi, Ungarn (2014) samt Diana Kordon og Dario Lagos, Argentina
(2016).

Efterfølgende vil ATSF være vært for et glas vin m.v.

For yderligere oplysninger kontakt:
Tue Magnussen
Anti-Tortur Støttefonden, ATSF
mobil: 23351088 eller email: tuemagnussen@gmail.com

This Post Has One Comment

Comments are closed.

Søg