Tribunalforeningen

Tribunalforeningen blev stiftet 30. januar 2016 med det formål at sikre en undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan. Baggrunden for dannelsen af foreningen var regeringens lukning af Irak-Afghanistan Komiteen i 2015, der satte en stopper for udredningen.

Foreningen har til formål at nedsætte et uafhængigt tribunal der skal undersøge følgende:

  • Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig i forhold til international og national lovgivning?
  • Har den danske regering overtrådt krigens love i Irak og Afghanistan?
  • Er der ministre, embedsfolk, officerer, soldater eller andre, der kan stilles til ansvar?

Tribunalet vil arbejde med undersøgelser, vidneudsagn mm. og efterfølgende drage sine konklusioner af disse.
Se også stiftelsesdokumenter

Hvad kan du gøre

Tribunalforeningen har brug for at medlemmerne bidrager aktivt, så foreningen og dens formål bliver kendt:

  • Udbred materialer og viden om Tribunalforeningen. Print dem fra hjemmesiden eller bestil dem fra på info@iraktribunal.dk
  • Vil du arrangere et møde i din forening eller på din skole, vil vi gerne deltage med en oplægsholder.
  • Vil du være frivillig undersøger, eller har du relevant viden og dokumenter, så kontakt os.

Tribunalet får brug for folk, der med flid og faglig dygtighed vil lede efter eller sortere i oplysninger.

Søg