Støt os

Tribunalforeningen har brug for din støtte, også økonomisk. Hvis det skal lykkes at gennemføre en undersøgelse, er der brug for mange penge til drift af tribunalet.

Tribunalet vil arbejde med undersøgelser, vidneudsagn mm. og efterfølgende drage sine konklusioner af disse. Det tilrettelægger selv suverænt sine undersøgelser, mens det er foreningens opgave at sikre, at det kan ske – ikke mindst økonomisk. Det er også foreningens opgave at oplyse om tribunalet og bidrage med resultater herfra til debatten om dansk krigsdeltagelse.

Støt Tribunalforeningen, køb en folkeaktie

iraktribunal-a4-coptil-netBilledkunstneren Thomas Kruse har lavet den flotte folkeaktie, som bidragsydere får som tak for deres støtte
Hvis du støtter Tribunalforeningen med minimum 300  kroner, modtager du et tryk af Tribunalforeningens folkeaktie, signeret af kunstneren, Thomas Kruse.

Du kan bidrage ved at overføre penge til Tribunalforeningen konto: Reg.nr. 5381 konto nr. 254397. Eller Mobilepay: 32448

Kontakt foreningen på info@iraktribunal.dk, så vi er sikre på, hvem folkeaktien skal sendes til.

Søg