Vi undersøger Danmarks krige!

Af Carsten Andersen

Tribunalforeningen blev dannet for at arbejde frem mod et tribunal, der kan fortsætte, hvor den officielle Irak- og Afghanistankommission blev stoppet.

Den historiske undersøgelse er langt fra tilstrækkelig, derfor arbejder Tribunalforeningen på at lave en reel undersøgelse.

coverbillede uden tekst
Mens dannelsen af Tribunalforeningen var under forberedelse kom Liberal Alliance med et forslag om at offentliggøre dokumenterne fra Irak- og Afghanistan Kommissionen. Selv om der tilsyneladende var et flertal i Folketinget for forslaget, kom det aldrig til afstemning. I stedet fik vi i maj en afværgedagsorden med vedtagelse af en historisk undersøgelse. (link til pressemeddelelse 26.maj, en historisk undersøgelse er ..)

Den historiske undersøgelse skal ikke omfatte behandlingen af krigsfanger i Irak og Afghanistan. Undersøgelsen skal ikke omfatte lovligheden af beslutningen om Irak krigen.

Dermed kan forsvaret og politikerne fortsat tørre ansvaret for fangeudleveringeren af på, ’at soldater i felten måske har begået fejl’, og undgå, at der placeres et ansvar ved politikere og forsvarsledelse.

Dermed får vi ikke klarlagt, om beslutningen om deltagelse i Irak krigen byggede på vildledning og fordrejede oplysninger, eller om Taksøes notat, der ’lovliggjorde’ Irak krigen, var et politisk bestillingsarbejde.

Dermed får vi ikke afdækket de mekanismer i ministerier og/eller forsvarsledelse, der forhindrede at belastende oplysninger kom til Folketingets kendskab, og forsvarsministre kan fortsat sige, at det har de aldrig hørt om.

Vi undersøger Danmarks krige når folketinget ikke vil

Vi skylder både politikerne, der skal tage stilling til evt. fremtidige krige, og soldaterne, der i dag står med skylden for begåede fejl, at vi får sandheden frem, og lærer af erfaringerne.

Se folderen…..

Der er ingen grund til at vente flere år på den historiske undersøgelse, når vi allerede nu kan konstatere, at undersøgelsen ikke må give svar på de spørgsmål, vi ønsker undersøgt, og som den nedlagte kommission skulle undersøge.

Når politikerne ikke vil undersøge grundlaget for krigen og evt. brud på krigens love, og ikke vil undersøge hor ansvaret for evt. uregelmæssigheder lå, så må vi selv gøre det.

Derfor skal vi have et tribunal, der uvildigt, partipolitisk neutral, evidensbaseret og sagligt skal lave en undersøgelse ud fra alle tilgængelige kilder.

Vi undersøger Danmarks krige når folketinget ikke vil.

 

Søg